ERTF - Modüler Tünel Kalıp Sistemi

 

Tünel Kalıp Sistemi binalarda perde ve döşeme betonunun birlikte ve günlük döküm esasına bağlı olarak dökülmesini sağlayan bir çelik kalıp sistemidir. Bu sayede işçilikler azalmakta ve inşaat yapım süresi, konvansiyonel yöntemlerle yapılanlara göre çok daha kısa ve ekonomik olmaktadır. Tünel Kalıp Sistemi, betonarme inşaata getirdiği kalite, kolaylık ve ölçüsel hassasiyet sayesinde binaların tesisat ve ince işlerinde de büyük tasarruf sağlar. Çelik yüzey teknolojisi sayesinde çok kaliteli beton yüzeyler elde edilmesini sağlar

 

Tünel kalıp sistemi ile yapılan “monolitik - taşıyıcı perde sisteme sahip” binalar, depreme karşı en dayanıklı betonarme yapılar olmaktadır.

 

ERTF Mödüler Tünek Kalıp Sistemin Avantajları:

 

Uzun Ömür: Yüksek teknoloji ürünü çelik kalıp sistemi, dayanıklı ve çok uzun ömürlüdür. ERTF Tünel Kalıp sistemi talimatlara uygun kullanılması durumunda rahatlıkla 500 defa beton dökümü yapabilir.

 

Yüzey Kalitesi: Çelik yüzeyli panolar düzgün ve kaliteli beton yüzeyler elde edilmesini sağlar. Yüzey kalitesi ile birlikte sağladığı ölçüsel hassasiyet sıva gibi imalatları oratadan kaldırarak ince işlerde tasarruf sağlar.

 

İş Güvenliği: Tünel Kalıp Sisteminin ayrılmaz bir parçası olan ve tüm kat çevresine ve boşluklara yerleştirilen iskeleler, yüksek iş güvenliği sağlar.

 

Modüler Yapı: ERTF sistemi,mödüler yapısı sayesinde bir çok farklı projede kullanılabilmektedir. Standart ölçülerdeki dikey , yatay ve arka panolar farkı kat yükseklikleri ve aks açıklıklarına uymak için adaptör panolar ile birlikte kullanılır. Bu sayede farklı projelerde sistemi kullanmanın ilave maliyeti minimum seviyede olmaktadır.

 

Teleskopik Kontufişle Kolay Ayar: Teleskopik yapısı sayesinde, standart konturfiş her tünel açıklığında kullanılabilir. Kalıbın sehim ve terazi ayarı bu tip konturfişler sayesinde çok kolay yapılmaktadır. Yatay pano sehimi için bir kez ayarlanarak, üst kısmındaki kolun yukarı hareketinde panoyu aşağı çeker. Kol kapatıldığında, istenen sehim yeniden ayarlanmıştır.

 

Tünel Yürütme Aparatı (Roller) ile Kolay Söküm: Yarım Tünel Dik Panosu ile döşeme arasına yerleştirilen Roller sayesinde, söküm esnasında tünel hareketi kolaylaşır.Dik Panoda teker kullanımına gerek kalmadığı için, maliyeti düşürür, kalıp stoklama basitleşir. Tünel Kalıp, döşeme üzerindeki Roller'lara taşıtıldığı için kalıp ağırlığı iskeleyi etkilemez.

 

Yükseltilmiş Alt Saplama Kotu ve Yüksek Aks Betonu : Yüksek aks betonu, tünel yükseklik ayarını kolaylaştırdığı için, temel betonundaki kot hataları yok edilir. Kontrolsüz dökülmüş aks betonunun, bir üst katta kullanılacak alt saplama kotunu geçmesini önler. Uygulamayı hızlandırır. Kesiti büyütülmüş aks köşebentleri, daha uzun süreli düzgün kullanım sağlar.

 

 

Teleskopik Tünel Yükseltme Ayağı: ERTF sistemi tip katlara göre daha yüksek olan katlarda da yükseltme ayağı sayesinde kullanılabilmektedir. İsteğe bağlı olarak temin edilen ve dik panolar üzerine bağlanan bu teleskopik ayaklar sayesinde, yüksek katlar iki etapta kolayca dökülür.

 

 

GÜNLÜK DÖKÜM

 

Tünel kalıp sisteminin en büyük özelliği, bina inşaatını endüstriyel üretim hattı benzeri bir yapıya çevirerek, her gün aynı işlerin bir fabrika düzeni gibi tekrarlanması sonucu, sahada yüksek bir verimliliğe ve günlük beton dökümüne olanak sağlamasıdır.

 

Kalıp, vinç ve ekip ihtiyaçlarını optimum seviyede tutmak ve sahadaki verimliliği maksimum seviyeye çıkarabilmek için yapı, az çok birbirine benzeyen ve çoğu zaman günlük döküme imkan sağlayacak büyüklükte etaplara bölünür. Verimliliği en üst seviyede tutmak için günlük etapların biribirine benzer olması önemlidir. Birbirinin tekrarı aktivitelerin yapılması sonucu sahada işçiler günün her anında  hangi işi yapması gerektiğini bilmekte bu sayede ciddi bir zaman tasarrufu sağlamaktadır.

 

Günlük dökümün yakalanması ve yapının hızlı bir şekilde inşa edilebilmesi için ayrıca tüm proje inşaat öncesi MESA IMALAT tarafından kalıp kullanımına yönelik olarak analiz edilir ve çözümlenir. İnşaat esnasında sahada çözüm üretilmesi ve bundan doğan vakit kayıpları tünel kalıp sistemi ile bu sayede ortadan kaldırılır.

 

Bunların yanısıra verimliliği etkileyen ve dikkat edilmesi gereken diğer kritik husular şöyle sıralanabilir;

 

  • Taşıyıcı donatı demiri olarak hasır çelik kullanımının tercih edilmesi ve demir işlerinin bir atelye düzeni içinde önceden hazırlanması

 

  • Proje’ye uygun vinç kullanımı. Özellikle belli yükseklik ve kat alanına sahip binalarda kule vinç tercih edilmesi

 

Bir takım (yaklaşık 1000 m2) ERTF Tünel Kalıp Sistemi ve 12 kişilik bir kalıp ekibi ile yaklaşık 300m2 inşaat alanına sahip bir katın betonarme işleri, iki günluk bir sürede kolayca tamamlanabilir.